Vyberte stranu

Obsah balenia

Presný počet zahrnutých komponentov nájdete v časti „obsah balenia“ na obale produktu. (Obrázky v príbalovom letáku)* hermeticky uzavreté Hliníkové vrecko obsahuje:

1x kazeta VITAMÍN D TEST
1x desikant
1x priehľadná pipeta na zber krvi
2x sterilné lancety na samoodber krvi
1x skúmavka s kvapkadlom obsahujúca rozpúšťadlo
1x antiseptický obrúsok na pokožku
1x návod na použitie
1x kartička s farbami (pre interpretáciu výsledkov)

Návod na použitie

Pred použitím testu si umyte ruky mydlom a opláchnite čistou teplou vodou. Vrecko pred otvorením vytemperujte na izbovú teplotu.
1) Otvorte balenie, vyberte testovaciu kazetu a položte ju na čistý a rovný povrch. Vyberte kvapkadlo, injekčnú liekovku s pufrom, sterilnú lancetu a alkoholový tampón a umiestnite ich blízko ku testovacej kazete. –Obr. A

2) Uvoľnené viečko lancety opatrne stiahnite a zlikvidujte. –Obr. B, C

3) Pomocou priloženého liehového tampónu očistite špičku prsta prostredníka alebo prstenníka ako miesto vpichu. Nechajte vyschnúť na vzduchu.

4) Stlačte lancetu na strane, odkiaľ bol uzáver vyňatý; hrot sa po použití automaticky a bezpečne zasunie. Masírujte ruku bez toho, aby ste sa dotkli miesta vpichu, masírovaním ruky ku končekom prsta prostredníka alebo prstenníka, ktorý sa má prepichnúť. –Obr. D

5) Držte ruku dole a masírujte koniec, ktorý bol vpichnutý, aby sa získala kvapka krvi. –Obr. E

6) Kapiláru priložte do kontaktu s krvou. Krv zmigruje do kapilárneho kvapkadla po rysku vyznačenú na kapilárnom kvapkadle. Ak krv nedosahuje vyznačenú čiaru, môžete si znova masírovať prst, aby ste získali viac krvi. Zabráňte tvorbe vzduchových bublín. –Obr. F

7) Stlačením hlavičky kvapkadla uvoľnite odobratú krv do jamky na vzorku (S) v kazete. –Obr. G

8) Počkajte, kým sa krv v jamke úplne nerozpustí. Odskrutkujte uzáver fľaše s roztokom a pridajte 2 kvapky roztoku do jamky s roztokom (B) kazety a spustite časovač. –Obr. H

9) Počkajte, kým sa objavia farebné čiarky. Výsledky si pozrite o 10 minút. Porovnajte intenzitu čiary T s „farebnou kartou vitamínu D“ dodanou so súpravou, aby ste získali hladinu vitamínu D. Výsledok neinterpretujte skôr ako po 20 minútach.

5) Držte ruku dole a masírujte koniec, ktorý bol vpichnutý, aby sa získala kvapka krvi. –Obr. E

6) Kapiláru priložte do kontaktu s krvou. Krv zmigruje do kapilárneho kvapkadla po rysku vyznačenú na kapilárnom kvapkadle. Ak krv nedosahuje vyznačenú čiaru, môžete si znova masírovať prst, aby ste získali viac krvi. Zabráňte tvorbe vzduchových bublín. –Obr. F

7) Stlačením hlavičky kvapkadla uvoľnite odobratú krv do jamky na vzorku (S) v kazete. –Obr. G

8) Počkajte, kým sa krv v jamke úplne nerozpustí. Odskrutkujte uzáver fľaše s roztokom a pridajte 2 kvapky roztoku do jamky s roztokom (B) kazety a spustite časovač. –Obr. H

9) Počkajte, kým sa objavia farebné čiarky. Výsledky si pozrite o 10 minút. Porovnajte intenzitu čiary T s „farebnou kartou vitamínu D“ dodanou so súpravou, aby ste získali hladinu vitamínu D. Výsledok neinterpretujte skôr ako po 20 minútach.

Interpretácia výsledkov

Prečítajte si ilustráciu a porovnajte intenzitu čiarky T s „farebnou kartou vitamínu D“ dodanou so súpravou. Ako kontrola sa v oblasti kontrolnej čiarky (C) vždy objaví farebná čiarka, ktorá naznačuje, že bol pridaný správny objem vzorky a došlo k nasiaknutiu membrány.

DEFICIT 0-10 (ng/ml) 0-25 (nmol/l)

Objavia sa dve zreteľné farebné čiarky. Jedna je v kontrolnej oblasti (C) a druhá by mala byť v testovacej oblasti (T). Intenzita čiarky v testovanej oblasti (T) je rovnáká alebo tmavšia ako čiarka 10 ng/ml uvedená na farebnej karte vitamínu D dodanej so súpravou.

NEDOSTATOČNÁ HLADINA 10-30 (ng/ml) 25-75 (nmol/l)

Objavia sa dve farebné čiarky. Jedna je v kontrolnej oblasti (C) a druhá by mala byť v testovacej oblasti (T). Intenzita čiarky v testovacej oblasti (T) je tmavšia ako čiarka 30 ng/ml uvedená na farebnej karte vitamínu D dodanej so súpravou a svetlejšia ako čiarka 10 ng/ml znázornená na farebnej karte vitamínu D dodávanej so súpravou.

DOSTATOČNÁ HLADINA 30-100 (ng/ml) 75-250 (nmol/l)

Objavia sa dve farebné čiarky. Jedna čiarka by mala byť vždy v kontrolnej oblasti (C) a v testovacej oblasti (T) sa objaví slabá farebná čiarka. Intenzita čiarky v oblasti (T) je rovnaká alebo slabšia ako 30 ng/ml, znázornená na farebnej karte vitamínu D.

NADMERNÁ HLADINA >100 (ng/ml) >250 (nmol/l)

Objavia sa dve farebné čiarky. Jedna čiarka by mala byť vždy v kontrolnej oblasti (C) a v testovacej oblasti (T) sa objaví slabá farebná čiarka. Intenzita čiarky v oblasti (T) je rovnaká alebo slabšia ako 30 ng/ml, znázornená na farebnej karte vitamínu D.

NEPLATNÉ MERIANIE

Objavia sa dve zreteľné farebné čiarky. Jedna je v kontrolnej oblasti (C) a druhá by mala byť v testovacej oblasti (T). Intenzita čiarky v testovanej oblasti (T) je rovnáká alebo tmavšia ako čiarka 10 ng/ml uvedená na farebnej karte vitamínu D dodanej so súpravou.

OK, mám výsledok.

A čo teraz?

Zistite viac dôležitých a zaujímavých informácií o vitamíne D.

OK, mám výsledok.

A čo teraz?

Zistite viac dôležitých a zaujímavých informácií o vitamíne D.

FAQ – OTÁZKY A ODPOVEDE

AKO FUNGUJE VITAMÍN D TEST?

V medicíne je 25-hydroxy vitamín D hlavnou formou vitamínu D v tele. Preto je možné celkový stav vitamínu D určiť zistením obsahu 25-hydroxy vitamínu D. Úroveň 25-hydroxy vitamínu D nižšia ako 30 ng/ml v prípade pozitívneho výsledku naznačuje deficit alebo nedostatok vitamínu D. V týchto prípadoch možno odporučiť doplnky vitamínu D.

KEDY BY SA MAL TEST POUŽIŤ?
Klinické použitie vitamínu D je hlavne na diagnostiku, liečbu a monitorovanie rachitíd u detí, osteomalácie, postmenopauzálnej osteoporózy a renálnej osteopatie. Nedostatok vitamínu D je tiež spájaný s mnohými ďalšími chorobami, vrátane rakoviny, kardiovaskulárnych chorôb, autoimunitných chorôb, cukrovky a depresie. Monitorujte hladinu vitamínu D a zistite, či máte užívať doplnky vitamínu D. Rýchly test na vitamín D je možné použiť kedykoľvek počas dňa.
MÔŽE BYŤ VÝSLEDOK NESPRÁVNY?
Výsledky sú presné, pokiaľ sú pozorne dodržané pokyny. Výsledok však nemusí byť správny, ak sa kazeta s rýchlym testom na vitamín D namočí pred vykonaním testu alebo ak množstvo krvi vydanej do jamky na vzorku nie je dostatočné alebo ak je počet kvapiek roztoku menší ako 2 alebo väčší ako 3. Kapilárne kvapkadlo dodávané v škatuli umožňuje zaistiť správny objem odobratej krvi. Okrem toho existuje v dôsledku použitých imunologických princípov pravdepodobnosť nesprávnych výsledkov v zriedkavých prípadoch. U takýchto testov na základe imunologických princípov sa vždy odporúča konzultácia s lekárom.
AKO INTERPRETOVAŤ TEST, AK SÚ FARBA A INTENZITA RIADKU ODLIŠNÉ?
Prečítajte si ilustráciu a porovnajte intenzitu čiary T s „farebnou kartou vitamínu D“ dodanou so súpravou.
AK SI PREČÍTAM VÝSLEDOK PO 20 MINÚTACH, BUDE VÝSLEDOK SPOĽAHLIVÝ?
Výsledok by sa mal prečítať 10 minút po pridaní roztoku. Výsledok je po 20 minútach nespoľahlivý.
ČO MUSÍM UROBIŤ, AK JE VÝSLEDOK DEFICIENTNÝ ALEBO NEDOSTATOČNÝ?
Ak je výsledok nedostatočný, znamená to, že hladina vitamínu D v krvi je nižšia ako 30 ng/ml a mali by ste sa poradiť s lekárom alebo lekárnikom, aby zhodnotil výsledok testu.
ČO MUSÍM UROBIŤ, AK JE VÝSLEDNÁ HLADINA DOSTATOČNÁ?
Ak je výsledok dostatočný, znamená to, že hladina vitamínu D je vyššia alebo rovná 30 ng/ml a je v normálnom rozmedzí. Ak by sa objavili príznaky hyperkalcémie, odporúča sa konzultovať ich s lekárom.
AKO PRESNÝ JE VITAMÍN D TEST?
Test je veľmi presný. Hodnotiace správy ukazujú mieru zhody nad 90% (Cl 95%: 89,3-98,6) s referenčnými metódami.

VITAMÍN D TEST

Je imunotest založený na princípe kompetitívnej väzby. Počas testovania zmes migruje Chromatograficky nahor na membránu. Membrána je potiahnutá 25(OH)D antigénmi v oblasti testovacej Čiary prúžku.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

1) Len na samodiagnostické testovanie.

2) Nejedzte, nepite a nefajčite v oblasti, kde sa manipuluje so vzorkami alebo súpravami.

3) Skladujte na suchom mieste pri teplote 2-30°C, vyhýbajte sa miestam s nadmernou vlhkosťou. Ak je fóliový obal poškodený alebo bol otvorený, nepoužívajte ho. Test je stabilný do dátumu expirácie Vytlačeného na obale. Test musí až do použitia zostať v zapečatenom vrecku. NEZMRAZUJTE. Nepoužívajte po dátume expirácie.

4) Táto testovacia súprava je určená na použitie iba ako semi-kvantitatívny test a opakovane abnormálne Výsledky by sa mali prekonzultovať s lekárom alebo zdravotníckym pracovníkom.

5) Striktne dodržujte uvedený čas, používajte iba určené množstvá krvi a rozpúšťadla.

6) Test použite iba raz. Nerozoberajte a nedotýkajte sa testovacieho okienka testovacej kazety.

7) Súprava nesmie byť zmrazená ani použitá po dátume exspirácie uvedenom na obale.

8) Uchovávajte mimo dosahu detí.

9) Neodporúča sa ľuďom, ktorí užívajú antikoagulačné lieky (lieky na riedenie krvi) alebo ľuďom trpiacim hemofíliou.

10) Po použití zlikvidujte všetky komponenty podľa miestnych zákonov o likvidácii odpadu. Požiadajte o radu svojho lekárnika.

OBMEDZENIA

1) VITAMIN D TEST poskytuje iba semi-kvantitatívny analytický výsledok. K úplnému potvrdeniu výsledku by
malo byť absolvované sekundárne meranie.

2) Je možné, že technické alebo procedurálne chyby, ako aj iné interferujúce látky vo vzorke celej krvi môžu
Spôsobiť chybné výsledky.

3) Rovnako ako pri všetkých diagnostických testoch, všetky výsledky sa musia brať do úvahy s ďalšími klinickými
Výsledkami, ktoré má k dispozícii lekár.

4) Ak sa dosiahnu pochybné výsledky, je potrebné absolvovať ďalšie klinicky dostupné testy.

BIBLIOGRAFIA

1. Holick MF (March 2006). „High prevalence of vitamin D inadequacy and implications for health.“ Mayo Clinic Proceedings. 81 (3): 353–73.
2. Eriksen EF, Glerup H (2002). Vitamin D deficiency and aging: implications for general health and osteoporosis. Biogerontology. 3 (1-2): 73-7.
3. Grant WB, Holick MF (June 2005). Benefits and requirements of vitamin D for optimal health: a review. Alternative Medicine Review.10 (2): 94-111.
4. Moyad MA. Vitamin D: a rapid review. DermatolNurs. 2009, 21:25-30.