Vyberte stranu
Čo je VITAMÍN D TEST?

Rýchly domáci test na stanovenie hladiny Vitamínu D z krvi.

Jeho nízka hladina je označená ako globálna pandémia.

Princíp fungovania

VITAMÍN D TESTU

VITAMÍN D TEST je imunotest založený na princípe kompetitívnej väzby. Počas testovania zmes migruje chromatograficky nahor na membránu. Membrána je potiahnutá 25(OH)D antigénmi v oblasti testovacej čiary prúžku.

Ako presný je

VITAMÍN D TEST?

Test je veľmi presný.
Hodnotiace správy ukazujú mieru zhody nad 90% (Cl 95%: 89,3-98,6) s referenčnými metódami.

Aká je vaša hladina Vitamínu D?

VITAMÍN D TEST

Rýchly domáci test s výsledkom
už po 10 minútach